Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài là gì?

Xin công văn chấp thuận sử dụng lao động là bước đầu tiên doanh nghiệp (người sử dụng lao động) phải thực hiện khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Vậy hồ sơ, giấy tờ cần có để xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng gồm …