Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngắn hạn chương trình EB5

Ngày 22/9/2015, Quốc Hội Mỹ đã chính thức thông qua dự luật ngắn hạn chương trình EB5 đến ngày 22/11/2015. Điều này đồng nghĩa với việc mức đầu tư dự án EB5 mức 500.000 USD vẫn có hiệu lực cho tất cả các hồ sơ nộp cho Sở Di Trú Mỹ – USCIS trước ngày …