Biểu mẫu Eb5 – Đơn I-526

Đơn I-526 là đơn gì? Đơn I-526 là mẫu đơn chính thức dùng cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn xin định cư tại Mỹ. Đơn này chứng minh rằng đương đơn đang đầu tư, hoặc đã đầu tư một số vốn phù hợp với các yêu cầu của chương trình  Eb5. Thường thì đơn …

Các bước của chương trình định cư Mỹ Eb5

4 bước của chương trình định cư Mỹ Eb5 Các nhà đầu tư cần phải trải qua 4 bước đầy đủ để có thể trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ thông qua chương trình định cư Eb5. Sau khi hoàn tất đầy đủ các bước này,  nhà đầu tư Eb5 cùng với chồng/vợ …

Những yêu cầu về chương trình định cư Eb5

Những yêu cầu về chương trình định cư Eb5 Các nhà đầu tư visa Eb5 cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cụ thể từ Sở Nhập tịch và di trú Mỹ (USCIS) để có thể được định cư thông qua chương trình định cư Eb5. Về nguyên tắc, các nhà đầu tư cần …

Chương trình đầu tư EB5 là gì?

Chương trình đầu tư EB5 Các chương trình đầu tư EB5 thường được lập thống nhất thông qua các Trung tâm khu vực, mặc dù theo luật thì nhà đầu tư của chương trình có thể đầu tư vào các dự án kinh doanh mới của riêng họ. Có hơn 90% – 95% các nhà …

Chương trình EB5 là gì?

Chương trình EB5 là gì? – EB5 là từ viết tắt của Employment Base Fifth, là chương trình visa định cư diện làm việc dành cho những người nước ngoài đến Mỹ thông qua phương thức đầu tư (chương trình định cư EB5). Hay còn được xem là chương trình cấp thẻ xanh nhanh nhất …