Điều kiện để tham gia chương trình

Đương đơn có visa Mỹ B1/B2 còn hạn hoặc du học sinh (theo chương trình F1 và I-20) đang lưu trú hợp pháp tại Mỹ.

Thời gian thực hiện: Từ 12-16 tháng.

Quy trình nộp hồ sơ EB3 dành cho đối tượng đang ở Mỹvisa EB3 cho người tại Mỹ

Giai đoạn 1: Nộp chứng nhận lao động lên Bộ Lao động Mỹ (L/C PERM – Labor Certification)

– Nhà tuyển dụng tại Mỹ sẽ hỗ trợ bạn nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận lao động lên Bộ Lao động Mỹ (DOL).

– Mỗi hồ sơ khi nộp sẽ có một “ngày ưu tiên” (priority date). “Ngày ưu tiên” là ngày đơn chứng nhận lao động được nhận bởi Bộ Lao động Mỹ.

– Thời gian thông qua visa định cư EB3 cũng sẽ dựa trên “ngày ưu tiên” của hồ sơ.

– Hiệu lực của chứng nhận lao động: 180 ngày.

– Thời gian xử lý hồ sơ chứng nhận lao động: Từ 3-6-9-12 tháng.

Kiểm tra tình trạng chứng nhận lao động: https://icert.doleta.gov/index.cfm?event=ehLCJRExternal.dspLCRLanding

Giai đoạn 2: Nộp đơn xin định cư I-140 (Immigrant Petition for Alien worker) lên Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS)

– Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 (có giấy chứng nhận lao động), nhà tuyển dụng sẽ tiếp tục nộp hồ sơ (gồm có đơn xin định cư I-140 và giấy chứng nhận lao động) đến USCIS.

– Sau khi nộp hồ sơ thành công, bạn sẽ nhận được số biên nhận hồ sơ (receipt number), gồm có 13 ký tự, trong đó, 3 ký từ đầu là chữ và 10 số theo sau.

+ EAC: Vermont Service Center

+ WAC: California Service Center

+ LIN: Nebraska Service Center

+ SRC: Texas Service Center

+ MSC: Missouri Service Center

– Thời gian xử lý hồ sơ xin I-140: Tối đa 3 tháng. Tuy nhiên, nếu muốn có kết quả nhanh chóng, có thể nộp đơn theo “quy trình cao cấp” (Premium process) với thời gian xử lý chỉ trong khoảng 2 tuần.

Kiểm tra tình trạng I-140: https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

Giai đoạn 3: Nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng nhập cư I-485

– Đây được xem là bước cuối cùng của quá trình xin thẻ xanh Mỹ, sau khi hoàn thành quá trình này, bạn sẽ chính thức trở thành thường trú nhân Mỹ hợp pháp.

– Bộ Ngoại giao Mỹ hàng tháng sẽ thông báo một bản tin visa (Visa Bulletin) liệt kê ngày đáo hạn (cut-off date)* cho từng loại visa và quốc tịch.

* Ngày đến hạn (cut-off date):

– Ngày đến hạn luôn là 1 trong 4 ngày: 1, 8, 15 hoặc 22 hàng tháng.

– Dựa vào 4 ngày này, những hồ sơ sau khi đã hoàn tất sẽ được các nhân viên bộ phận visa tại Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) sắp xếp thành 4 nhóm:

  • Nhóm 1: Những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 1 đến ngày 7.
  • Nhóm 2: Những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 8 đến ngày 14.
  • Nhóm 3: Những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 15 đến ngày 21.
  • Nhóm 4: Những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 22 đến cuối tháng.

– Chỉ những hồ sơ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày đến hạn thì mới được lên lịch phỏng vấn, nếu ngày ưu tiên của bạn trùng với ngày đến hạn hoặc trễ hơn thì bạn phải chờ đợi lâu hơn.

– Cho dù hồ sơ NVC hoàn tất, bạn không thể có được lịch phỏng vấn khi hồ sơ chưa đến ngày đến hạn.

Ví dụ: Một hồ sơ có ngày ưu tiên 15/05/xxxx, nếu ngày đến hạn đăng tải trên lịch Visa Bulletin là ngày 15/05/xx thì có nghĩa là hồ sơ đó chưa đến hạn và chưa thể nhận thư phỏng vấn.

   Xem ngày cut-off: http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html  

Khi bạn đã hội đủ điều kiện để xin chuyển đổi I-484, cùng lúc, bạn cũng có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc I-765 (Application for Employment Authorization) và đơn xin ra vào nước Mỹ I-131 (Application for Travel Document). Sau khi nộp 2 đơn này, trong vòng 90 ngày, bạn sẽ được cấp Combo card: Cho phép đi lại và làm việc ở Mỹ trong thời gian 1 năm chờ duyệt I-485.

– Thời gian xử lý hồ sơ của USCIS tiến hành xử lý và thông qua mỗi hồ sơ tùy thuộc hoàn toàn vào tình trạng tồn đọng hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ mà hồ sơ đã được nộp. Thông thường không quá 10 tháng.

Kiểm tra tình trạng I-485: https://egov.uscis.gov/cris/processTimesDisplay.do%20  

– Những giấy tờ nộp cho I-485:

+ Hộ chiếu.

+ Visa Mỹ.

+ Đơn I-94.

+ Giấy khám sức khỏe I-693.

+ 4 hình kích thước 51cm x 51cm.

+ Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu.

+ Giấy tờ chứng minh tình trạng hợp pháp tại Mỹ.

Giai đoạn 4: Thẻ xanh

Dấu thẻ xanh sẽ được đóng vào hộ chiếu của bạn.

Nhận thẻ xanh.

Bài viết liên quan:

Tư Vấn Miễn Phí

Điền thông tin cá nhân vào các khung dưới đây. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ bạn.

Bình luận

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...