Địa điểm và lệ phí nộp hồ sơ gia hạn thị thực Việt Nam

Bất kì người nước ngoài nào khi nhập cảnh vào Việt Nam, sẽ được phép lưu trú tại Việt Nam theo thời hạn thị thực (visa) được cấp. Khi hết hạn visa, người ngoại quốc phải làm thủ tục xin gia hạn visa cho người nước ngoài nếu muốn tiếp tục ở lại Việt Nam. …

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ gia hạn thị thực Việt Nam

Visa Việt Nam cấp cho người nước ngoài đều có thời hạn từ 01 tháng đến tối đa 12 tháng. Khi hết hạn visa, người ngoại quốc phải làm thủ tục xin gia hạn visa cho người nước ngoài nếu muốn tiếp tục ở lại Việt Nam. Vậy cần chuẩn bị những hồ sơ gì …

Gia hạn thị thực Việt Nam cần điều kiện gì?

Người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được phép lưu trú tại Việt Nam theo thời hạn thị thực visa được cấp. Tuy nhiên khi hết hạn visa, muốn tiếp tục ở lại Việt Nam để du lịch, làm việc hay thăm thân thì người nước ngoài cần phải làm thủ tục …

Visa 457 chính thức bị Chính phủ Úc hủy bỏ

Vào ngày 18/4/2017, Chính phủ Úc thông báo rằng thị thực tạm thời diện có kỹ năng (visa loại 457) sẽ chính thức bị hủy bỏ và thay thế bằng thị thực TSS mới hoàn toàn vào tháng 3/2018. Chương trình thị thực TSS bao gồm một diện ngắn hạn 2 năm và một diện …

USCIS thay đổi lệ phí áp dụng từ 23/12/2016

Theo thông báo từ USCIS, bắt đầu từ ngày 23/12/2016, một số mức phí sẽ thay đổi. Các hồ sơ có dấu bưu điện hoặc được nộp trực tiếp vào USCIS sau ngày 23/12/2016 phải bao gồm các khoản phí mới này nếu không sẽ bị từ chối yêu cầu xem xét. Dưới đây là …