Biểu mẫu Eb5 – Đơn I-829

Đơn I-829 là gì? Đơn I-829 được coi là bước cuối cùng của quá trình xin visa Eb5 để nhà đầu tư có thể định cư hợp pháp ở Mỹ vĩnh viễn. Đơn I-829 bao gồm tất cả các bằng chứng chứng minh nhà đầu tư đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu …

Biểu mẫu Eb5 – Đơn DS-230

Đơn DS-230 là gì? Đơn DS-230 là đơn dùng thay đổi tình trạng của nhà đầu tư tại Mỹ để họ có thể trở thành thường trú nhân hợp pháp có điều kiện sau khi được USCIS chấp thuận đơn I-526. Tuy nhiên khác với đơn I-485, đơn DS-230 sẽ yêu cầu đương đơn làm việc …

Biểu mẫu Eb5 – Đơn I-485

Đơn I-485 là đơn gì? Đơn I-485 là đơn dùng thay đổi tình trạng của nhà đầu tư tại Mỹ để họ có thể trở thành thường trú nhân hợp pháp có điều kiện sau khi được USCIS chấp thuận đơn I-526. Đương đơn chính (Nhà đầu tư dự án Eb5) và những người phụ …

Biểu mẫu Eb5 – Đơn I-526

Đơn I-526 là đơn gì? Đơn I-526 là mẫu đơn chính thức dùng cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn xin định cư tại Mỹ. Đơn này chứng minh rằng đương đơn đang đầu tư, hoặc đã đầu tư một số vốn phù hợp với các yêu cầu của chương trình  Eb5. Thường thì đơn …