Visa 457 chính thức bị Chính phủ Úc hủy bỏ

Vào ngày 18/4/2017, Chính phủ Úc thông báo rằng thị thực tạm thời diện có kỹ năng (visa loại 457) sẽ chính thức bị hủy bỏ và thay thế bằng thị thực TSS mới hoàn toàn vào tháng 3/2018. Chương trình thị thực TSS bao gồm một diện ngắn hạn 2 năm và một diện …