Đoàn tụ gia đình

Điều kiện chung dành cho người bảo lãnh

 • Trên 18 tuổi.
 • Là thường trú nhân hoặc công dân Canada.
 • Trong thời gian xúc tiến hồ sơ bảo lãnh, người bảo lãnh có thể đang sống tại nước ngoài nhưng người bảo lãnh phải chứng minh được rằng họ sẽ trở về Canada sống cùng người được bảo lãnh khi nhận được giấy tờ nhập cư.

Nếu người bảo lãnh không đủ điều kiện tài chính thì người vợ/ chồng có hôn thú hoặc sống chung hơn 01 năm có quyền đứng chung đơn bảo lãnh.

Điều kiện chung dành cho người đứng chung bảo lãnh

 • Trên 18 tuổi.
 • Là thường trú nhân hoặc công dân Canada.
 • Đang cư trú và sẽ tiếp tục cư trú tại Canada.
 • Cùng những điều kiện tương tự như người bảo lãnh.

Trách nhiệm của người bảo lãnh và người đứng chung bảo lãnh

 • Người bảo lãnh và người đứng chung bảo lãnh phải ký hiệp ước tài trợ.
 • Hiệp ước tài trợ: Chu cấp tiền ăn ở và nhu cầu sinh hoạt trong nhiệm kỳ bảo lãnh.
  Nhiệm kỳ bảo lãnh của người bảo lãnh và người đứng chung bảo lãnh
 • Người bảo lãnh phải ký cam kết bảo lãnh về tài chính cho đương đơn.
 • Người bảo lãnh phải bảo lãnh về tài chính cho đương đơn trong vòng 03 năm kể từ ngày họ trở thành thường trú nhân.
 • Người bảo lãnh phải bảo trợ về tài chính cho con cái trong 10 năm, hoặc đến khi con cái đến 25 tuổi.

Trường hợp người bảo lãnh không được phép bảo lãnh

 • Đang chờ bị trục xuất khỏi Canada.
 • Đang bị giam cầm.
  • Nếu bị kết án tại Canada, người bảo lãnh chỉ có thể bảo lãnh sau khi được xóa án hoặc phải chờ 05 năm tính từ ngày hoàn tất bản án.
  • Nếu bị kết án tại nước ngoài, phải chờ 05 năm tính từ ngày hoàn tất bản án mới được quyền bảo lãnh.
 • Tuyên bố phá sản còn hiệu lực.
 • Không giữ đúng cam kết bảo trợ tài chính cho một người thân trước đó.
 • Không trả hoặc trả trễ hạn các khoản tiền vay di trú.
 • Không trả tiền trợ cấp cho vợ/con theo quyết định của tòa án.
 • Đang nhận tiền trợ cấp của Chính phủ (trừ trường hợp bị khuyết tật).

Đối tượng được bảo lãnh
Đoàn tụ gia đình Canada
Đối tượng không được bảo lãnh

 • Dưới 16 tuổi.
 • Đương đơn hoặc người bảo lãnh còn kết hôn với một người khác vào thời điểm kết hôn.
 • Không được bảo lãnh người thứ 2 trong vòng 03 năm kể từ khi người thứ 1 trở thành thường trú nhân.
 • Đương đơn bị từ chối xét thường trú nhân Canada trong thời điểm nộp hồ sơ cùng người bảo lãnh.

Bài viết liên quan:

Bình luận

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...