Ghi chú nội bộ Canada

Ghi chú nội bộ Canada được xem là “chiếc phao cứu cánh” dành cho những hồ sơ từng bị từ chối visa Canada.

Khi rớt visa Canada, cơ quan lãnh sự Canada sẽ chỉ gửi trả bạn những giấy tờ gốc và 1 bản thông báo gọi là E-client. Tuy nhiên thông tin trên E-client cũng rất sơ sài và bạn thường sẽ không biết lý do vì sao bị rớt visa Canada.

Bạn đã từng bị từ chối visa Canada nhiều lần? Đừng vội từ bỏ. Ghi chú nội bộ Canada (Internal Note) sẽ là một cơ hội giúp bạn nâng cao khả năng đậu visa trong lần tới.

Ghi chú nội bộ Canada là gì?

Ghi chú nội bộ Canada được sử dụng bởi các cơ quan xuất nhập cảnh Canada và cán bộ quyết định hồ sơ xin visa.

Sự khác biệt giữa Ghi chú nội bộ Canada và E-client từ CIC (Bộ Quốc tịch và Di trú Canada).11

Lợi ích của Ghi chú nội bộ Canada

  • Giúp hồ sơ có khả năng đậu cao khi nộp hồ sơ lại vì đã biết rõ nguyên nhân.
  • Hỗ trợ việc chứng minh tài chính về các phần tài chính đã bị đánh chéo.
  • Hồ sơ được hoàn chỉnh và đủ tính thuyết phục hơn với LSQ Canada.
  • Không mất thời gian để suy nghĩ và dò xét tại sao hồ sơ bị từ chối.
  • Tiết kiệm chi phí để không phải nộp hồ sơ lại với sự chuẩn bị không rõ ràng.

Chi phí thực hiện Ghi chú nội bộ Canada:

  • 99.99 USD gồm có Ghi chú nội bộ.
  • 199.99 USD gồm có Ghi chú nội bộ và tư vấn pháp lý (bảng phiên dịch tiếng Việt).
  • 399.99 USD gồm có Ghi chú nội bộ và tư vấn pháp lý và 30 phút tư vấn pháp lý (bảng phiên dịch tiếng Việt và 30 phút tư vấn trực tiếp trên điện thoại).

Bài viết liên quan:

Bình luận

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...