Gia hạn thị thực Việt Nam cần điều kiện gì?

Người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được phép lưu trú tại Việt Nam theo thời hạn thị thực visa được cấp. Tuy nhiên khi hết hạn visa, muốn tiếp tục ở lại Việt Nam để du lịch, làm việc hay thăm thân thì người nước ngoài cần phải làm thủ tục …