Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài là gì?

Xin công văn chấp thuận sử dụng lao động là bước đầu tiên doanh nghiệp (người sử dụng lao động) phải thực hiện khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Vậy hồ sơ, giấy tờ cần có để xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng gồm những gì?

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 4 Nghị Định 11/2016/NĐ-CP đã quy định:

“Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Như vậy, có thể hiểu công văn chấp thuận sử dụng lao động hay công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là xác nhận của UBND cấp tỉnh, thành phố, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính cho phép doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài làm việc.

Công văn sử dụng lao động nước ngoài

Thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Có hai trường hợp xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

+ Với doanh nghiệp lần đầu giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cần chuẩn bị:

– Doanh nghiệp lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Mẫu số 01 – Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Các thông tin trong mẫu số 01 gồm: Thông tin công ty (tên, địa chỉ, thời gian thành lập, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,..); Thông tin xin tuyển dụng (vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm, thời gian làm việc,..)

>> Xem thêm: Hồ sơ xin giấy phép lao động gồm những gì

– Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của doanh nghiệp.

+ Với doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài nhưng có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cần chuẩn bị:

– Doanh nghiệp phải lập báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Mẫu số 02 – Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Các thông tin trong mẫu số 02 gồm: Thông tin công ty (tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,..); Vị trí công việc, số lượng đã được chấp thuận; Vị trí công việc đã được sử dụng; Thông tin xin tuyển dụng bổ sung (vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm làm việc, thời gian làm việc,..); Lý do tuyển dụng lao động người nước ngoài.

Thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài Có hai trường hợp xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài. + Với doanh nghiệp lần đầu giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cần chuẩn bị: - Doanh nghiệp lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Mẫu số 01 - Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Các thông tin trong mẫu số 01 gồm: Thông tin công ty (tên, địa chỉ, thời gian thành lập, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,..); Thông tin xin tuyển dụng (vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm, thời gian làm việc,..) >> Xem thêm: Hồ sơ xin giấy phép lao động gồm những gì - Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của doanh nghiệp. + Với doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài nhưng có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cần chuẩn bị: - Doanh nghiệp phải lập báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Mẫu số 02 - Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Các thông tin trong mẫu số 02 gồm: Thông tin công ty (tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,..); Vị trí công việc, số lượng đã được chấp thuận; Vị trí công việc đã được sử dụng; Thông tin xin tuyển dụng bổ sung (vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm làm việc, thời gian làm việc,..); Lý do tuyển dụng lao động người nước ngoài

Thời gian giải quyết công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Sau khi chuẩn đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp (người sử dụng lao động) nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cần nộp hồ sơ giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động.

Thời gian giải quyết xin chấp thuận là 15 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và lễ).

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Việc xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài đòi hỏi bạn phải am hiểu các thủ tục pháp lý và có thời gian đi lại chuẩn bị hồ sơ. Nếu bạn cảm thấy khó khăn và cần sự hỗ trợ thì Nhị Gia sẽ trực tiếp hướng dẫn và tư vấn.

Ngoài công văn chấp thuận sử dụng lao động, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ giấy phép lao động, công văn nhập cảnh, lý lịch tư pháp, thẻ tạm trú và gia hạn visa cho người nước ngoài. Liên hệ ngay với Nhị Gia qua hotline 1900 6654 để biết thêm chi tiết!

Bình luận

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *