Lưu ý về một số bệnh bị cấm nhập cảnh vào Mỹ

Người mang một trong các bệnh sau sẽ bị cấm nhập cảnh Mỹ:

 • Chancroid (Hạ cam).
 • Gonorrhea (Bệnh lậu).
 • Granuloma inguinale. (Bệnh hoa liễu).
 • Leprosy, infectious (Bệnh hủi lây nhiễm).
 • Lymphogranuloma venereum. (Bệnh hột xoài)
 • Syphilis, infectious stage (Bệnh giang mai, thời kỳ truyền nhiễm).
 • Tuberculosis (Lao phổi).
 • Một số Bệnh truyền nhiễm khác như:
  • Cholera (Dịch tả)
  • Diphtheria (Các bệnh dính tới phong đòn gánh, ho gà, bạch hầu)
  • Plague (Dịch hạch)
  • Smallpox (Đậu mùa)
  • Yellow fever (Sốt vàng da)
  • Viral hemorrhagic fevers (Sốt xuất huyết)
  • Severe acute respiratory – SARS (Hô hấp cấp tính)
  • Flu that can cause a pandemic (Cảm có thể gây thành dịch)

Lưu ý:

 1. Ngày 4/1/2010 bệnh Human immunodeficiency virus (HIV) infection (HIV hay còn gọi là AIDS) không còn nằm trong danh sách các bệnh bị cấm nhập cảnh.
 2. Bệnh viêm gan B hay C không nằm trong những định nghĩa của những bệnh truyền nhiễm bị cấm nhập cư vào Mỹ.
 3. Trong trường hợp đương đơn mắc bệnh thì LSQ sẽ yêu cầu đương đơn chữa hết bệnh, khi đó mới được cấp visa (Thời gian điều trị bệnh tuỳ vào bệnh viện nơi đương đơn điều trị).

Xem thông tin đầy đủ hơn tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ:

http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/laws-regulations.html

Dịch vụ giấy phép lao động | Lý lịch tư pháp | xin visa hàn quốc | xin visa đi mỹ | làm visa đi trung quốc

Bình luận

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...