Cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu như thế nào?

Người nước ngoài khi thay đổi hộ chiếu thì cần phải thực hiện thủ tục thay đổi số hộ chiếu trên các giấy tờ đã được cấp tại Việt Nam như thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, giấy phép lao động. Vậy thủ tục cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ …