Những yêu cầu về chương trình định cư Eb5

Những yêu cầu về chương trình định cư Eb5

Các nhà đầu tư visa Eb5 cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cụ thể từ Sở Nhập tịch và di trú Mỹ (USCIS) để có thể được định cư thông qua chương trình định cư Eb5. Về nguyên tắc, các nhà đầu tư cần đáp ứng các yêu cầu về số vốn đầu tư, yêu cầu về việc tạo ra đủ số việc làm cho công dân Mỹ và quan trọng nhất là doanh nghiệp nhận được vốn đầu tư phải đảm bảo đủ tư cách tham gia chương trình Eb5. Các nhà đầu tư, chồng/vợ cùng con của mình sẽ nhận được thẻ xanh định cư tại Mỹ nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đưa ra và được phía USCIS chấp thuận.

Số vốn đầu tư bắt buộc của chương trình định cư Eb5

Các nhà đầu tư Eb5 thường phải bỏ ra số vốn từ 500.000 USD tới 1.000.000 USD cho một doanh nghiệp thương mại mới của Mỹ. Số vốn này có thể ở dạng tiền mặt, hàng hóa, thiết bị, số tiền nợ, tài sản hữu hình hoặc những thứ tương đương được định giá hợp lí theo giá thị trường (giá USD).

Số vốn tối thiếu sẽ là 500.000 USD nếu nhà đầu tư Eb5 đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại mới nằm trong vùng tạo việc làm làm mục tiêu (TEA). Vùng tạo việc làm làm mục tiêu là vùng nông thôn (ít hơn 20.000 dân cư) hoặc vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn 150% so với tiêu chuẩn của chính phủ tại thời điểm đầu tư Eb5.

Số vốn từ 500.000 USD tới 1.000.000 USD
Số vốn từ 500.000 USD tới 1.000.000 USD

Yêu cầu về tạo ra đủ việc làm của chương trình định cư Eb5

Theo Sở Nhập tịch và di trú Mỹ thì các nhà đầu tư Eb5 phải cam kết tạo ra đủ 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ. Và những công việc này phải được tạo ra trong giai đoạn 2 năm sau khi mà nhà đầu tư Eb5 đã sở hữu thẻ xanh có điều kiện. Trong một số trường hợp cụ thể, nhà đầu tư Eb5 phải chứng minh được rằng mình đã tạo ra việc làm trực tiếp cho các công dân Mỹ ở ngay doanh nghiệp đã nhận vốn đầu tư.

Tạo ra đủ 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ
Tạo ra đủ 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ

Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư Eb5 đầu tư vào Trung tâm khu vực thì họ chỉ cần chứng minh họ đã tạo ra 10 công việc gián tiếp toàn thời gian hoặc phát sinh đã được tạo ra. Công việc gián tiếp là những công việc được tạo ra trong các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa vật tư hoặc dịch vụ cho chương trình Eb5. Công việc phát sinh là công việc được tạo ra trong cộng đồng do những thu nhập, chi tiêu của lao động chương trình Eb5.

Yêu cầu về các doanh nghiệp của chương trình định cư Eb5

Có nhiều loại doanh nghiệp thương mại mà các nhà đầu tư Eb5 có thể rót vốn vào. Nhìn chung, các nhà đầu tư Eb5 có thể đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp thương mại mới hoặc đầu tư vào một Trung tâm khu vực.

Doanh nghiệp thương mại mới là các doanh nghiệp vì lợi nhuận hợp pháp của Mỹ với nhiều lựa chọn cơ cấu doanh nghiệp khác nhau. Các cơ doanh nghiệp đó có thể là tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cá thể, tín thác thương mại, doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp có vốn nhà nước. Và các doanh nghiệp này phải được thành lập sau ngày 29/11/1990.

Doanh nghiệp thương mại vì lợi nhuận Mỹ
Doanh nghiệp thương mại vì lợi nhuận Mỹ

Tuy nhiên, các doanh nghiệp thành lập trước đó cũng có khả năng tham gia chương trình Eb5 nếu chứng minh được khoản đầu tư đó sẽ làm gia tăng 40% số lượng lao động hoặc vốn ròng của công ty hoặc nếu có vốn đầu tư đó công ty sẽ được tái cơ cấu lại thành công ty mới.

Ngoài ra, nhà đầu tư Eb5 cũng có thể đầu tư vào một Trung tâm khu vực quản lí các dự án Eb5. Trung tâm khu vực sẽ là giải pháp tốt hơn đối với các nhà đầu tư ít kinh nghiệm vì họ không cần phải tự mình thiết lập các dự án Eb5.

Tóm tắt chung:

Vốn: 500.000 USD (Vùng tạo việc làm làm mục tiêu) hoặc 1.000.000 USD.

Công ty: Doanh nghiệp thương mại vì lợi nhuận của Mỹ.

Việc làm: Phải tạo ra đủ 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ trong 2 năm.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài | Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài | visa đi hàn quốc | làm visa đi trung quốc

Bình luận

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...