Địa điểm và lệ phí nộp hồ sơ gia hạn thị thực Việt Nam

Bất kì người nước ngoài nào khi nhập cảnh vào Việt Nam, sẽ được phép lưu trú tại Việt Nam theo thời hạn thị thực (visa) được cấp. Khi hết hạn visa, người ngoại quốc phải làm thủ tục xin gia hạn visa cho người nước ngoài nếu muốn tiếp tục ở lại Việt Nam. …

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ gia hạn thị thực Việt Nam

Visa Việt Nam cấp cho người nước ngoài đều có thời hạn từ 01 tháng đến tối đa 12 tháng. Khi hết hạn visa, người ngoại quốc phải làm thủ tục xin gia hạn visa cho người nước ngoài nếu muốn tiếp tục ở lại Việt Nam. Vậy cần chuẩn bị những hồ sơ gì …

Gia hạn thị thực Việt Nam cần điều kiện gì?

Người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được phép lưu trú tại Việt Nam theo thời hạn thị thực visa được cấp. Tuy nhiên khi hết hạn visa, muốn tiếp tục ở lại Việt Nam để du lịch, làm việc hay thăm thân thì người nước ngoài cần phải làm thủ tục …